Traed Mawr

geiriau gwirion am hyn a'r llall

Sunday, May 06, 2012

Y cyfryngau a'r côf

Dyma wefan ddiddorol iawn i'r rhai sydd â diddordeb yn hanes y cyfryngau torfol yng  Nghymru, Mae'n brosiect hanes llafar gan Brifysgol Aberystwyth, ac mae'r cyfweliadau i gyd ar gael ar-lein.